De Vuurvogel Bree & Vostert

+32(0)89 46.50.81

BEL ONS VANDAAG NOG

info@devuurvogel.be

BEREIK ONS VIA MAIL

8u30-12u10 en 13u30-15u10 Wo. 8u30-12u10

SCHOOLUREN

WERKGROEPEN

Werkgroep zorg

Onze school stelt een tekst op over het zorgbeleid in onze school.  Dit plan beschrijft de stappen hoe wij als school ervoor zorgen dat elk kind maximale ontplooiingskansen krijgt.

Onze zorgcoördinatoren:

Lager:
♦  Grietje Vande Broek
♦ Larissa Motmans

♦ Warre Pouders

Kleuter:
Viviane Theunissen
Sophie Thaens

De zorgcoördinator coördineert onze zorgbrede werking op schoolniveau, op leerkrachtniveau en op leerlingniveau.

Op leerlingniveau kan er na overleg met het team interne begeleiding en indien nodig na overleg met de ouders, hulp geboden worden aan individuele kinderen of aan kleine groepjes. Vooral leerlingen uit de eerste drie leerjaren van de lagere school die bepaalde basisvaardigheden nog niet onder de knie hebben, komen hiervoor in aanmerking.


Werkgroep Godsdienst

Er worden vieringen in het begin van het schooljaar, het einde van het eerste, tweede en derde trimester georganiseerd op schoolniveau. Alle kinderen in de lagere school krijgen drie lestijden per week godsdienst.

Leden:
♦ 
Anne Houben
♦ Sandra Milik
♦  Geert Segers
♦  Liesbeth Pouls


Werkgroep Bewegingsopvoeding


Voor alle leerlingen, zowel van de kleuterschool als van de lagere school, zijn er elke week gedurende twee lestijden toffe bewegingsactiviteiten. Vanaf de leeftijd van 5 jaar gaan de kinderen van onze school ook om de veertien dagen zwemmen tot en met het 4de leerjaar.

Onze school is een sportieve school. Regelmatig nemen de kinderen tijdens de schooluren deel aan sportactiviteiten.   We denken hierbij aan veldloop, herfstwandeling, swimmathon, trefbaltornooi, alles-met-de-bal, kronkeldidoe, schaatsen, rollebolle,…Verder is er de jaarlijkse sportdag in samenwerking met de stad Bree en met de andere basisscholen van Bree.

Tot slot kunnen de kinderen vrijblijvend deelnemen aan enkele sportactiviteiten op woensdagnamiddag: basket 3 on 3, voetbal, danshappening, …
De data van deze activiteiten vindt u terug in de schoolkalender.


Onze leerkrachten bewegingsopvoeding:
♦ 
Lager: Christine Geukens
♦  Kleuter: Sandra Terwingen

40

Leerkrachten

405

Leerlingen

23

Klassen

13

Medewerkers