De Vuurvogel Bree & Vostert

+32(0)89 46.50.81

BEL ONS VANDAAG NOG

info@devuurvogel.be

BEREIK ONS VIA MAIL

8u30-12u10 en 13u30-15u10 Wo. 8u30-12u10

SCHOOLUREN

SCHOOLRAAD

De schoolraad is een inspraakorgaan waarin ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. Samen overleggen zij over de veiligheid, de gezondheid, het schoolreglement, de organisatie van de school, de schoolrekeningen, …

De vergaderingen van de schoolraad worden voorbereid in de ouderraad, zodat een brede groep ouders inspraak krijgt in het beleid van de school.

Benaming en adres:
Schoolraad De Vuurvogel – Vrije Basisschool Bree & Vostert
Grauwe Torenwal 16
3960 Bree

Leden:
♦  Voor het personeel:
→ Evi Raemaekers
→ Carol Gerits

♦  Voor de ouders:
→ Inge Jegers
→ Iselle van de Konijnenburg

♦  Voor de lokale gemeenschap:
→ Mia Janssen
→ René Luyten

40

Leerkrachten

405

Leerlingen

23

Klassen

13

Medewerkers