De Vuurvogel Bree & Vostert

+32(0)89 46.50.81

BEL ONS VANDAAG NOG

info@devuurvogel.be

BEREIK ONS VIA MAIL

8u30-12u10 en 13u30-15u10 Wo. 8u30-12u10

SCHOOLUREN

INSCHRIJVEN

Fijn dat u interesse heeft in onze school!  Hopelijk heeft onze website u al een beetje een inkijk gegeven in onze werking. 

Om in onze lagere school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert ook dat u uw kind aanmoedigt om Nederlands te leren.

De inschrijving gebeurt door de moeder, de vader of de voogd van het kind. Bij de inschrijving brengt u de Kids-ID kaart van het kind mee en een officieel document dat uw identiteit aantoont. Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar schoolloopbaan in de kleuter- en de lagere school, tenzij hij/zij zelf een andere schoolkeuze maakt of tenzij hij/zij in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten.


Bijkomende informatie en inschrijving

Wenst u nog meer informatie ?  Dat kan op volgende manieren
♦  U kan een huisbezoek aanvragen op het nummer 089 46 50 81.
♦  U kan de infobrochure, het schoolreglement, inschrijvingsrecht en de kostenraming downloaden van onze site.


Wanneer mag uw kind naar school komen?

♦  Kinderen ouder dan 3 jaar kunnen op elk moment van start gaan in de school.
♦  Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen alleen instappen op de onderstaande instapdata. Om te kunnen instappen moet uw kind op de instapdatum minstens 2,5 jaar oud zijn. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen wettelijk niet starten op een andere datum dan op de voorgeschreven instapdata.

Voor de instapdata voor kleuters jonger dan 3 jaar, klik hier: Onthaaldagen


Wanneer kan u inschrijven?

♦  Tijdens de zomervakantie kan dat tot de eerste vrijdag van juli en vanaf 24 augustus, tussen 9.00 en 12.00 uur.
♦  Tijdens het schooljaar kan dat in principe elke schooldag.
♦  U maakt best telefonisch een afspraak op het nummer 089 46 50 81.
♦  Om uw kind te kunnen inschrijven hebben wij de Kids-ID kaart van uw kind nodig
♦  Een inschrijving gebeurt best door de twee ouders tesamen.
♦  Bent u niet gehuwd of samenwonend en kan één ouder niet aanwezig zijn bij de inschrijving, dan brengt u best een schriftelijk bewijs mee dat de afwezige ouder met de inschrijving akkoord gaat.
♦  Als u niet zo veel tijd heeft voor het inschrijvingsgesprek, kan u ook de online inschrijvingsformulieren al invullen. Vanzelfsprekend blijft het echter ook mogelijk om alle formulieren samen met de directeur of de administratieve medewerker tijdens het inschrijvingsgesprek zelf in te vullen.


Online inschrijven?

40

Leerkrachten

405

Leerlingen

23

Klassen

13

Medewerkers