De Vuurvogel Bree & Vostert

+32(0)89 46.50.81

BEL ONS VANDAAG NOG

info@devuurvogel.be

BEREIK ONS VIA MAIL

8u30-12u10 en 13u30-15u10 Wo. 8u30-12u10

SCHOOLUREN

CAPACITEITSBEPALING

1 juli 2021 – Inschrijvingsrecht

Er is momenteel geen capaciteitsprobleem voor onze school.  De overheid verplicht ons evenwel onze capaciteit concreet te bepalen.

Voor onze school is dat

♦  voor de lagere school 300 leerlingen
→ Bree centrum 230 leerlingen
→ Vostert 80 leerlingen

♦  voor de kleuterschool 240 kleuters
→ Bree centrum 180 kleuters
→ Vostert 60 kleuters

Bij een eventueel opduikend capaciteitsprobleem gelden de volgende afspraken:
♦  Broers of zussen (of kinderen van dezelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school hebben inschrijvingsvoorrang op alle nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het volgend schooljaar.
♦  De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregel voor broers en zussen en op welke wijze dit moet gebeuren.
♦  Het voorrangsrecht voor broers en zussen van ingeschreven leerlingen geldt voor leerlingen met een broer of zus in de kleuterschool of lagere school.
♦  Vervolgens krijgen kinderen van personeelsleden voorrang. Ook zij worden in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregel en op welke wijze dit moet gebeuren.
♦  Na de voorrangsperiodes volgen de inschrijvingen voor de overige leerlingen.

40

Leerkrachten

405

Leerlingen

23

Klassen

13

Medewerkers